Преводи са, на и између језика земаља Југоисточне Европе

часописи

Овде можете да видите хронолошки преглед књига које су објављене уз подршку ТРАДУКИ-ја. За сортирање података по наслову или аутору, кликните на наслов изнад рубрике.

Наслов Аутор
LICHTUNGEN 144/XXXVI. Jg./ 2015, Schwerpunkt: Neue Literatur aus Südosteuropa Hrsg.: Helwig Brunner, Markus Jaroschka, Astrid Kury, Georg Petz
LICHTUNGEN 146/XXXVII, година 2016, тежиште: нова црногорска књижевност Издавачи: Хелвиг Брунер, Маркус Јарошка, Астрид Кури, Георг Пец
Панорама, 2/2014 Hrsg. Reni Yotova
BETON International: 2014 – Hundert Jahre danach (1. Jahrgang, Nr. 1) Redaktion: Alida Bremer, Saša Ilić
Podium Nr. 167/168 – Kroatien Redaktion: Christa Nebenführ
BETON Spezialausgabe, 02 Hrsg.Miloš Živanović, Saša Ilić, Tomislav Marković, Saša Ćirić, Alida Bremer
Neue Literatur aus dem Kosovo Redaktion: Elisabeth Desta, Jeton Neziraj, Qerim Ondozi
LICHTUNGEN 126 ‒ Neue Literatur aus dem Kosovo Hrsg. Helwig Brunner, Werner Fenz, Markus Jaroschka, Georg Petz
BETON Spezialausgabe, Stunde Null приредили: Милош Живановић, Саша Илић, Томислав Марковић, Саша Ћирић
BETON Spezialausgabe, 01 приредили: Милош Живановић, Саша Илић, Томислав Марковић, Саша Ћирић, Јетон Незирај/Jeton Neziraj, Шкељзен Малићи/Shkelzen Maliqi, Алида Бремер
Neue Rundschau 2010/3: Serbien приредили Драгослав Дедовић, Изабел Купски/Isabel Kupski
Wespennest 159: Jugoslavija revisited приредили: Алида Бремер, Валтер Фамлер/Walter Famler
Plima 67: Migracije приредио Јован Николаидис