Преводи са, на и између језика земаља Југоисточне Европе

преводиоци/преводитељке

Штампа

Николовска, Зорица

nikolovska zoricaПроф. др Зорица Николовска, рођена 1964. године у Скопљу, студирала је германистику и већ је 1987. почела да ради на Катедри за немачки језик и књижевност. Након постдипломских студија немачке књижевности, у оквиру којих је добила и стипендију DAAD – а за једногодишњи боравак у Дизелдорфу, 1996. стекла је магистарску титулу. Докторирала је 2003, на Филолошком факултету „Блаже Конески“ у Скопљу. Од 2004. ради као доценткиња, а од 2009. као ванредна професорка немачке књижевности на Филолошком факултету. Проф. др Зорица Николовска ауторка је многих књижевнотеоријских радова и чланица је председништва Удружења преводилаца Македоније. Преводи песничка и прозна дела са немачког на македонски језик. Превела је дела Фридриха Шилера, Роберта Музила, Е. Т. А. Хофмана, Михаела Ендеа и др.