Преводи са, на и између језика земаља Југоисточне Европе

формулари

Kњижевна мрежа ТРАДУКИ подржава преводе с немачког на албански, босански, бугарски, хрватски, македонски, црногорски, румунски, српски и словеначки језик, преводе с тих језика на немачки, као и прводе између наведених језика. У обзир се узимају дела 20. и 21. столећа из области белетристике, научно-популарне књиге и књижевности за децу и младе. ТРАДУКИ финансира трошкове преводилачких права и преводилачки хонорар.

Подносиоцима захтева препоручујемо да пре подношења прочитају смернице (на енглеском језику) за ТРАДУКИ-јеву подршку преводима.

Захтев се подноси попуњавањем формулара у прилогу.

партнери пројекта

traduki partners 2014 d