Преводи са, на и између језика земаља Југоисточне Европе

преводиоци/преводитељке

Штампа

Вереску, Дана/

verescu_dana
Дана Вереску, рођена 1973. године у Румунији, студирала је психологију у Букурешту. 1998. стекла је титулу Master of Arts из области америчких културолошких студија. Од 2003. до 2007. превела је пет књига Карла Густава Јунга: Die Archetypen und das kollektive Unbewusste/Архетипови и колективно несвесно, Psychopathologie der sogenannten okkulten Phänomena[Психопатологија такозваних окултних феномена], Psychogenese der Geisteskrankheiten [Психогенеза душевних болести], Mysterium Coniunctionis/ Mysterium Coniunctionis: истраживања о раздвајању и састављању душевних супротности у алхемији том I и III, као и два дела Волфганга Мертенса: Einführung in die psychoanalytische Therapie [Увод у психоаналитичку терапију - том I и II]. Од маја 2007. године ради као координаторка психолошке едиције у издавачкој кући „Немира“, за коју ради и као преводитељка. За „Немиру“ је превела књиге Грегорија Бернса, Корделије Фине, Шир Хајт, Филипа Зимбарда, Ерика Џ. Вилсона и Алисе Милер.