Преводи са, на и између језика земаља Југоисточне Европе

преводиоци/преводитељке

Штампа

Бабић, Владимир

babic_vladimir
Владимир Бабић, рођен 1982. године у Руми (Србија), студирао је немачки језик и књижевност у Београду. Као стипендиста Аустријске службе за размену ÖAD студирао је један семестар немачку филологију и теорију превођења у Бечу, а као стипендиста Немачке службе за академску размену DAAD један семестар германистику у Оснабрику. Његова кратка прича Глад победила је 2005. године на конкурсу који су организовале издавачке куће „Алма“ и „Беографити“. Прича је потом објављена у збирци Врата моје приче. Владимир Бабић ради као преводилац и судски тумач. Превео је, између осталог, неколико кратких прича из Руског диска Владимира Каминера и Историју мушкости у Европи (1450-2000) Волфганга Шмалеа.

Његова кратка прича Глад победила је 2005. године на конкурсу који су организовале издавачке куће „Алма“ и „Беографити“. Прича је потом објављена у збирци Врата моје приче.