Преводи са, на и између језика земаља Југоисточне Европе

преводиоци/преводитељке

Штампа

Драгостинова, Јанина

dragostinova_janina

Јанина Драгостинова рођена је 1962. године у Варни (Бугарска). Студирала је германистику и филмску теорију у Софији. Јанина Драгостинова је преводитељка, ауторка и слободна новинарка. Године 2006. учествовала је у преводилачкој радионици Књижевног колоквијума у Берлину (LCB), где је 2011. године добила и стипендију „Schritte“. У њене многобројне преводе с немачког убрајају се Das primäre Gefühl der Schuldlosigkeit [Примарни осећај невиности] Дане Григорчее, Der Russe ist einer, der Birken liebt Олге Грјаснове (наслов превода на хрватски: Руси воле брезе), Die Reise in die Vergangenheit und andere Erzählungen [Путовање у прошлост и друге приче] Штефана Цвајга, Frühling der Barbaren [Пролеће варвара] Ј. Лишера, In Zeiten des abnehmenden Lichts [Светлост у опадању] Ојгена Ругеа, Der Alte König in seinem Exil [Стари краљ у егзилу] Арна Гајгера, Der Nazi & der Friseur [Нациста и фризер] Едгара Хилзенрата, затим дела Инке Пареј, Јули Це, Владимира Каминера, Мартина Полака, Паскала Мерсијеа, Данијела Келмана, Илије Тројанова као и аутобиографскe књиге Рајнера Вернера Фасбиндера, Вима Вендерса и Фолкера Шлендорфа.