Преводи са, на и између језика земаља Југоисточне Европе

преводиоци/преводитељке

Штампа

Георгијева Парашкевова, Фросина

parashkevova_frossina
Фросина Георгијева Парашкевова, рођена 1940. године у Софији, студирала је германистику на Универзитету „Св. Климент Охридски“ у Софији. Од 1964. до 1967. живела је у Лајпцигу и радила као секретарица за стране језике на Универзитету „Карл Маркс“. Након тога радила је као сарадница за немачки језик у једном предузећу за спољну трговину и као преводитељка у новинској агенцији „Sofia-Press“. Од 1983. ради као судски тумач у фирми „Sofia Inter“. Фросина Георгијева Парашкевова превела је, између осталог, Das Verschwinden des Schattens in der Sonne [Нестајање сенке на сунцу] и Bindungen [Везе] Барбаре Фришмут, Die Geschwister Oppermann [Оперманови] Лиона Фојхтвангера, Der jugendliche Gott [Младалачки бог] Алме Јохане Кених и Der Meister des Jüngsten Tages/Мајстор судњег дана Леа Перуца.