Преводи са, на и између језика земаља Југоисточне Европе

преводиоци/преводитељке

Штампа

Дураковић, Ирма

durakovic_irma
Ирма Дураковић, рођена 1983. године у Сарајеву, студирала је германистику и теорију филма у Сарајеву и Бечу. Тренутно пише докторску дисертацију на тему „Снови модерне. Концепти снова у књижевности и филму немачког говорног подручја око 1900.“ У центру њеног научног интересовања налазе се немачка и аустријска књижевност 19. и 20. века, књижевност и визуелне уметности, као и историја и теорија филма. Ирма Дураковић објављује научне радове и преводи књижевна дела са немачког на босански језик. Досад је превела збирку босанских народних бајки, једну причу Хуга фон Хофманстала и роман Nachts unter der steinernen Brücke [Ноћу испод каменог моста] Леа Перуца.