Преводи са, на и између језика земаља Југоисточне Европе

преводиоци/преводитељке

Штампа

Минић, Снежана

minic_snezana
Снежана Минић, рођена 1958. године у Нишу (Србија), студирала је немачки језик и компаративну књижевност у Београду. Студије је окончала опсежним магистарским радом о рецепцији поезије Готфрида Бена на српскохрватском језичком подручју. Након тога радила је најпре као наставница немачког језика, затим као новинарка, списатељица и слободна преводитељка са немачког језика на српски. Од 1992. године живи у Хамбургу. Снежана Минић је досад објавила пет збирки песама и бројне преводе немачких аутора на српски језик, међу којима и дела Рајнера Вернера Фасбиндера, Готфрида Бена и Саре Кирш. Чланица је Удружења писаца Србије и српског и немачког ПЕН центра.