Преводи са, на и између језика земаља Југоисточне Европе

аутори/ауторке

Штампа

Брунбауер, Улф

brunnbauer_ulf
Улф Брунбауер, рођен 1970. године у Линцу, студирао је историју, руску филологију, социологију и економију у Грацу и Москви. Докторирао је 1999. године на Универзитету у Грацу где је радио најпре као научни сарадник на Катедри за историју Југоисточне Европе, а потом као лектор на Институту за историју. Као гостујући доцент предавао је 2001. у Скопљу (Македонија), 2003. на Универзитету у Великом Трнову (Бугарска) и 2006. на Западном универзитету у Темишвару (Румунија). Од 2003. Улф Брунбауер ради као научни асистент на Источноевропском институту Слободног универзитета у Берлину, на ком је 2007. године хабилитирао.