Преводи са, на и између језика земаља Југоисточне Европе

преводиоци/преводитељке

Штампа

Димова, Ана

dimova_ana
Ана Димова, рођена 1947. године у Свиленграду (Бугарска), студирала је германистику у Софији. 1979. докторирала је из области германистичке и контрастивне лингвистике на Универзитету у Лајпцигу. 2006. хабилитирала је из области теорије превођења. Ана Димова је професорка германистичке лингвистике и теорије превођења на Универзитету у Шумену и предаје књижевно превођење на Универзитету у Великом Трнову. Преводи: Карл Краус (афоризми и есеји), Јозеф Рот: Die Kapuzinergrufт/Капуцинска гробница и целокупне приче, Ернст Вајс: Der arme Verschwender [Сиромашни расипник], Кристоф Рансмајер: Die letzte Welt/Последњи свет, Јан Асман: Das kulturelle Gedächtnis [Културно памћење], Паул Целан: Die Niemandsrose/Ничија ружа, Харалампи Г. Орошакоф: Die Battenberg-Affäre [Афера Батенберг] и други.