Преводи са, на и између језика земаља Југоисточне Европе

преводиоци/преводитељке

Штампа

Вевар, Штефан

vevar_stefan
Штефан Вевар, рођен 1953. године у Словењ Градецу (Словенија), студирао је германистику и англистику у Љубљани. Превео је бројне класике (Гете, Шилер, Новалис, Хајне, Штифтер, Фонтане, Музил, Кафка, Диренмат, Грас, Херман Брох, Хајнер Милер, Јурек Бекер, Ерих Фрид, Кристоф Рансмајер, В. Г. Зебалд, Стен Надолни, Арно Гајгер) и објављивао предговоре и чланке о немачкој књижевности, као и чланке о теорији и критици превођења. Године 1999. за превод Гетеовог романа Године учења Вилхелма Мајстера добио је словеначку националну награду за књижевни превод. У марту 2011. докторирао је дисертацијом на тему „Das Phänomen Goethe: Seine Ästhetik und Poetik zwischen dem Original und der slowenischen Übersetzung [Феномен Гете: његова естетика и поетика између оригинала и словеначког превода].