Преводи са, на и између језика земаља Југоисточне Европе

преводиоци/преводитељке

Штампа

Цветковски, Владимир

cvetkovski_vladimir
Владимир Цветковски, рођен 1981. године у Скопљу, студирао је енглеску филологију и британску културу (B.A.) и 2009. стекао титулу мастера филологије на Универзитету у Скопљу. Од 2003. до 2006. радио је као преводилац у фирми Image PR Productions. Од 2007. главни је уредник у издавачкој кући „Макавеј“ из Скопља, поред тога ради и као асистент на International Balkan University. Владимир Цветковски је награђивани есејиста и један од оснивача часописа за књижевност „Књижевно житије“. Говори енглески, бугарски, шпански и српски језик. На македонски језик је, између осталог, превео дела Чарлса Буковског, Казуа Ишигура, Т. С. Елиота, Жака Дериде, Џона Хачинса, Леополда Гарсије-Аласа и Урена, Стојана Христова, Димитрија Оболенског, Радјарда Киплинга, Езре Паунда и Ангела Вагенштајна.