Преводи са, на и између језика земаља Југоисточне Европе

аутори/ауторке

Штампа

Младеновић, Драгана

mladenovic_dragana
© Nebojša Babić
Драгана Младеновић, рођена 1977. године у Франкенбергу, студирала је српски језик, општу и компаративну књижевност. Тренутно ради на докторској дисертацији на Филолошком факултету Универзитета у Београду. Од 2003. године објавила је шест награђиваних збирки песама у којима се бави утопијским визијама, државотворним идејама, њиховом реализацијом и неуспехом који се окончава катастрофом.