Преводи са, на и између језика земаља Југоисточне Европе

преводиоци/преводитељке

Штампа

Рихтер, Ангела

richter_angela
Ангела Рихтер, рођена 1952. године у Дрездену, након професионалног усавршавања студирала је српскохрватски и руски језик у оквиру студија  тумачења и превођења на Хумболтовом универзитету у Берлину. Од 1975. до 1978. бавила се истраживачким студијама из области књижевности у Београду и Берлину. Докторирала је 1980, а хабилитирала 1991. темом о српској прози после 1945. године. Док није постала професорка јужне славистике на Универзитету „Мартин Лутер“ у Халеу-Витенбегу, радила је на Хумболтовом универзитету. Прве књижевне текстове превела је1979, за антологију Erkundungen. 28 jugoslawische Erzähler [Испитивања. 28 југословенских приповедача] (приредила: Б. Антковијак). Године 2011. приредила је антологију кратке српске прозе Der Engel und der rote Hund [Анђео и црвени пас].