Преводи са, на и између језика земаља Југоисточне Европе

преводиоци/преводитељке

Штампа

Дабић, Маша

dabic_mascha
Маша Дабић, рођена 1981. године у Сарајеву, од 1992. живи у Аустрији. Студирала је преводилаштво (енглески и руски) и политичке науке. Ради у Бечу као преводитељка и конференцијски тумач. Од 2010. ради и као новинарка у „daStandard.at“. Маша Дабић је превела роман Излажење Барбаре Марковић (Ausgehen, 2009), роман Незнаном јунаку Сретена Угричића (An den Unbekannten Helden, 2011), као и роман Драги мој Петровићу Милована Данојлића, заједно са Јеленом Дабић (Mein lieber Petrović, 2011). Поред тога, превела је текстове Владана Матијевића, Срђана Ваљаревића, Јелене Мијовић, Јелене Ленголд, Марије Кнежевић и других.