Преводи са, на и између језика земаља Југоисточне Европе

преводиоци/преводитељке

Штампа

Коев, Кољо

koev_kolyo
Кољо Коев, рођен 1952. године у Малом Долу (Бугарска), професор је социологије на Новом бугарском универзитету у Софији. Од 1992. до 1998. био је члан Међународног саветодавног одбора часописа „International Sociology. Од 1995. уредник је часописа „Социологически проблеми“. У области његовог истраживања спадају: методологија и теорија социологије, историја социологије, социологија свакодневног живота, социологија јавности, социологија знања. Кољо Коев објавио је неколико научних дела и приредио бројне социолошке публикације од којих је неке и сам превео, између осталог, дела Макса Вебера/Max Weber, Алфреда Шица/Alfred Schütz, Мориса Мерло-Понтија/Maurice Merleau-Ponty и Георга Зимела/Georg Simmel.