Преводи са, на и између језика земаља Југоисточне Европе

преводиоци/преводитељке

Штампа

Чковрић, Весна

ckovric_vesna
Весна Чковрић, рођена 1975. године у Осијеку (Хрватска), студирала је германистику на Универзитету у Београду. Након завршених студија ради као преводитељка и тумачица, између осталог, за Фондацију „Ханс Зајдел“ и за „Политика новине и Магазини“. Поред тога предавала је немачки језик на различитим образовним институцијама. Весна Чковрић сарађивала је на српском преводу књиге Византијски еротикон, превела је два љубавна викенд романа издавачке куће „Bastei“, затим неколико емисија за телевизијску станицу „Студио Б“, један прилог за часопис за културу „Реч“ и чланак за часопис „Криминалистика“ Више криминалистичке школе.