Преводи са, на и између језика земаља Југоисточне Европе

преводиоци/преводитељке

Штампа

Чачинович, Надежда

cacinovic_nadezdaНадежда Чачинович, рођена 1947. године у Будимпешти, професорка је на Филозофском факултету Универзитета у Загребу, на Катедри за естетику. Школу је похађала у Берну, Цириху, Београду, Мурској Соботи и Љубљани, студирала је у Љубљани, Бону и Франкфурту. Преводи претежно филозофска дела на хрватски језик, између осталог, Адорна/Хоркхајмера/ Adorno/Horkheimer (Дијалектика просјветитељства/Dialektik der Aufklärung), Т. В. Адорна/ Th.W.Adorno (Негативна дијалектика/Negative Dialektik, са Ж. Пуховским), Г.В.Ф. Хегел/G.W.F Hegel (Сустав ћудоредности/Das System der Sittlichkeit, са Ж. Пуховским), Џон Стјуарт Мил/John Stuart Mill (Подређеност жена/On the Subjection of Women), Хана Арент/Hannah Arendt (О злу/Über das Böse), Петер Слотердијк/Peter Sloterdijk (Срџба и вријеме/Zorn und Zeit) и Херфрид Минклер/Herfried Münkler (Империји. Логика свјетске владавине – од Старога Рима до Сједињених Америчких држава/Imperien. Die Logik der Weltherrschaft - vom alten Rom bis zu den Vereinigten Staaten).