Преводи са, на и између језика земаља Југоисточне Европе

преводиоци/преводитељке

Штампа

Дондоричи, Јулија

dondorici_iulia
Јулија Дондоричи, рођена 1979. године у Трговишту (Румунија), ради као новинарка, преводитељка и модераторка. Студирала је румунску и енглеску филологију у Букурешту, као и германистику у Берлину. Тренутно пише докторску дисертацију на тему: „Слике тела у румунској књижевности модерне“ на Универзитету Хумболт у Берлину.

Јулија Дондоричи превела је Herzzeit. Briefwechsel [Време срца. Преписка] са немачког на румунски језик, објавила бројне чланке о савременој румунској и немачкој књижевности и приредила књигу Rumänien heute [Румунија данас] (издавач: Пасажен, 2011). Од 2001. године живи у Берлину.