Преводи са, на и између језика земаља Југоисточне Европе

аутори/ауторке

Штампа

Хонет, Аксел

honneth_axel
© juergen-bauer.com
Аксел Хонет, рођен 1949. године у Есену, студирао је филозофију, социологију и германистику у Бону и Бохуму. Важи за једног од најистакнутијих ученика Јиргена Хабермаса и спада у најзначајније живе представнике Франкфуртске школе. Аксел Хонет предаје филозофију на Универзитету „Јохан Волфганг Гете“ у Франкфурту на Мајни и директор је Института за социјална истраживања. Један је од уредника Deutschen Zeitschrift für Philosophie, European Journal of Philosophy и часописа Constellations. Тежиште његовог истраживачког рада чине социјална филозофија и логика хуманистичких наука.