Преводи са, на и између језика земаља Југоисточне Европе

преводиоци/преводитељке

Штампа

Неделку, Октавија

nedelcu_octavia

Поред тога је чланица Удружења писаца Румуније (одсек за превођење и симултано превођење). Ради као преводитељка чије су стручне области белетристика и право, а повремено и као симултана и консекутивна преводитељка са српског/ хрватског/ босанског језика. У њене преводе убрајају се дела Свете Лукића, Светомира Рајкова, Павла Павличића, Милоша Црњанског, Иванке Бернеде, Душана Ковачевића, Дубравке Угрешић, Иве Андрића, Боре Ћосића и Светислава Басаре.