Преводи са, на и између језика земаља Југоисточне Европе

преводиоци/преводитељке

Штампа

Ћопић, Хана

copic_hana
Хана Ћопић рођена је 1978. године у Београду. Студирала је германистику, била је стипендисткиња ДААД-а у Хајделбергу 1999/2000. и завршила је постдипломске студије (Женске студије) на Факултету за политичке науке. Од 2003. ради као слободна преводитељка са немачког на српски језик, са тежиштем на областима политике и филозофије. Преводила је за разне невладине организације и медије, између осталог, за часописе Реч, Поља и Хабитус, новине Република, за Трећи програм Радио Београда, Пешчаник и European Institute for Progressive Cultural Policies. Поред тога, превела је Вавилонску јаму/Die Schacht von Babel Бориса Будена (2007), Сатурнове прстенове/Die Ringe des Saturn В. Г. Зебалда/ W. G. Sebald (2005) и била је једна од преводилаца Кнауровог Лексикона симбола/Lexikon der Symbole (2004).