Преводи са, на и између језика земаља Југоисточне Европе

преводиоци/преводитељке

Штампа

Шадер, Базил

schader_basil
Базил Шадер рођен је 1951. године у Цириху. После студија германистике и етнологије, у оквиру свог рада на Педагошком институту у Цириху интензивно се бавио интеркултуралном педагогијом. Тако је дошао у додир са албанским језиком, културом и миграцијом. На Универзитету у Тирани одбранио је 2005. други докторски рад из области албанског језика и културе. Од обимнијих текстова, Базил Шадер до сада је превео драму Махира Мустафе, роман Хелене Кадаре и изванредне мемоаре косовског аутора Арифа Демољија.