Преводи са, на и између језика земаља Југоисточне Европе

преводиоци/преводитељке

Штампа

Бараћ, Небојша

barac_nebojsa
Небојша Бараћ, рођен 1973. године у Буенос Аиресу, одрастао је као дете дипломата билингвално у Швајцарској и Аустрији. Данас живи у Београду. Годинама ради као лектор у издавачкој кући „Златни змај“ и као слободни преводилац. Члан је Удружења научних и стручних преводилаца Србије. Између осталог, превео је дела Г. Мајринка/G. Meyrink (Часовничар/Der Uhrmacher), Ј. Бемеа/J. Böhme (О натчулном животу/Vom übersinnlichen Leben), Е. Јингера/E. Jünger (Ватра и крв/Feuer und Blut), А. Дорнбраха/A. Dornbrach (Чаролија дервишке фруле/Der Zauber der Derwischflöte) и Л. Рифенштал/L. Riefenstahl (Мемоари/Memoiren); са немачког је препевао и дела Низамија/Nizami (Седам принцеза/Die sieben Geschichten der sieben Prinzessinnen, Лејла и Маџнун/Leila und Madschnun), Ал-Газалија/Al-Ghazali (Еликсир душевне среће/Das Elixier der Glückseligkeit) и Ибн Арабија/Ibn Arabi (Ко самог себе познаје.../Wer sich selbst kennt...).