Преводи са, на и између језика земаља Југоисточне Европе

преводиоци/преводитељке

Штампа

Мунтеану, Санда

munteanu_sanda
Санда Мунтеану студирала је немачки језик и књижевност у Букурешту и Клужу. Докторирала је 1977. године тезом о структури времена у историјским новелама Конрада Фердинанда Мајера. Од 1955. до 1988. била је најпре асистенткиња, затим доценткиња на Катедри за германистику Универзитета у Букурешту. Након пензионисања посветила се књижевном преводилаштву. Превела је дела Конрада Фидлера, Клауса Умбаха, Ериха Марије Ремарка, Хајнриха Харера, Штефана Андреса, Бригите Хаман, Траудл Јунге, Инге и Валтера Јенса, Ирзе Зигурдадотир, Паскала Мерсијеа и Катрин Ланге.