Преводи са, на и између језика земаља Југоисточне Европе

преводиоци/преводитељке

Штампа

Станисавац, Милутин

stanisavac_milutin
Рођен 1946. године, студије филозофије у Београду.
Преводилац, аутор, уредник – „Идеје“, „Књижевне новине“, издавачка кућа „Просвета“

Преводи (избор):
М. Хајдегер/M. Heidegger, Хегелов појам искуства/Hegel's Begriff der Erfahrung, Кант и проблем метафизике/Kant und das Problem der Metaphysik; Ф. Шелинг/F. Schelling, Филозофска истраживања о суштини људске слободе/Philosophische Forschung über das Wesen der menschlichen Freiheit; Г. М. Митермајер и С. Кјеркегор/G. M. Mittermair und S. Kierkegaard, Два предавања о Шелингу/Zwei Schelling-Vorlesungen; Д. Пике/D. Pike, Немачки писци у совјетском егзилу/Deutsche Schriftsteleller im sowjetischen Exil; М. Бубер/M. Buber, Хасидске легенде/Hassidische Legenden; В. Бенц/W.Benz, Протоколи сионских мудраца. Легенда о јеврејској светској завери/Die Protokolle der Weisen von Zion. Die Legende von der jüdischen Weltverschwörung.