Преводи са, на и између језика земаља Југоисточне Европе

аутори/ауторке

Штампа

Винклер, Јозеф

winkler_josef

Јозеф Винклер рођен је 1953. године у Камерингу крај Патерниона у Корушкој. Након основне, три године је похађао Трговачку школу у Филаху. Пошто је прво радио у канцеларији горњокорушке млекаре, похађао је вечерњу Трговачку академију у Клагенфурту, а дању радио у издавачкој кући која је штампала књиге Карла Маја. Од 1971. године радио је у администрацији Нове високе школе за педагогију у Клагенфурту. У слободно време похађао је предавања на германистици и филозофији. Од 1982. Јозеф Винклер је писац. Његова дела вишеструко су награђивана.