Преводи са, на и између језика земаља Југоисточне Европе

аутори/ауторке

Штампа

Хуремагић, Рамиз

.

huremagic ramizРамиз Хуремагић рођен је 1972. у Цазину, а од 1995. године живи у Сарајеву. Студирао је у Загебу и Сарајеву и стекао мастер диплому на криминологији и кривичном праву на Универзитету Кардиф у Великој Британији. Између 1992. и 1995. служио је као „топовско месо“. Преко девет година бавио се сузбијањем организованог криминала. Писао је сценарије попут „Дима духана“ који је 2004. добио награду Фондације за кинематографију Федерације Босне и Херцеговине. Године 2013. објавио је прву збирку поезије У свијету бучних људи. Друга лирска збирка уследила је 2016. – Чекићање времена, а у априлу 2018. и трећа: МИОСТРАХ. Рамиз Хуремагић је члан ПЕН центра Босне и Херцеговине.