Преводи са, на и између језика земаља Југоисточне Европе

преводиоци/преводитељке

Штампа

Новак, Аленка

.

novak alenkaАленка Новак рођена је 1958. године у Љубљани. По завршетку студија немачког и италијанског језика на Филозофском факултету у родном граду почела је да ради као библиотекарка. Из тог периода потичу и њени први преводи претежно социолошких текстова објављиваних у стручним часописима. Потом је двапут била запослена као преводитељка. Од 2002. године ради као слободна преводитељка. У њене књижевне преводе убрајају се дела Р. М. Рилкеа (Geschichten vom lieben Gott [Приче о драгом Богу]), Михаела Ендеа (Vollmondlegende [Легенда о пуном месецу]) и Мила Дора (Der Mann, der fliegen konnte [Човек који је умео да лети]). Аленка Новак је од 2005. чланица Удружења књижевних преводилаца Словеније.