Преводи са, на и између језика земаља Југоисточне Европе
Штампа

Voi, cuvinte. 101 poeme antume și postume

Бахман, Ингеборг.

566 bachmann voiИзбор који чини укупно 101 песма из раних збирки и заоставштине Ингеборг Бахман. Преводи представљају новину за румунску читалачку публику и попуњавају празнину у рецепцији дела Ингеборг Бахман након објављивања романа Malina [наслов превода на српски: Малина] у преводу Рамоне Труфин (2007). Рана поезија – претежно из збирки Die gestundete Zeit [Заложено време] и Anrufung des großen Bären [Призивање Великог медведа] не захтева никакво даље образложење – позитивне критике и бројне књижевне награде говоре за себе. Већином недовршене, постхумно објављене песме, антиципирају или продубљују теме и мотиве из прозе Ингеборг Бахман и употпуњавају слику једног од најважнијих лирских гласова 20. столећа.     

Избор песама Voi, cuvinte. 101 poeme antume și postume [Ви, речи. 101 песма из раних радова и заоставштине] Ингеборг Бахман објављена је код издавачке куће Humanitas из Букурешта. Песме су изабрале и на румунски језик превеле (одломак) Ана Мурешану и Рамона Труфин.

Покренута едиција поезије tradukita poezio

28_tradukitaУ сарадњи са издавачком кућом Edition Korrespondenzen из Беча ТРАДУКИ је 2010. године покренуо песничку едицију tradukita poezio, у којој су представљени значајни песници из Југоисточне Европе, први пут преведени на немачки језик. Све књиге из едиције су двојезична издања, изванредно преведена и брижљиво уређена.