Преводи са, на и између језика земаља Југоисточне Европе

аутори/ауторке

Штампа

Ризвановић, Ненад

.

rizvanovic nenadНенад Ризвановић рођен је 1968. године у Осијеку. Студирао је хрватски и јужнословенске књижевности на Филозофском факултету Универзитета у Загребу. У Задру је завршио докторске студије Друштво знања и пренос информација. Од 1985. године пише критике и прозу. Његово дело обухвата како књиге тако и прилоге за антологије. Радио је као уредник у издавачким кућама ВБЗ и Љевак. Ненад Ризвановић је члан Хрватског друштва писаца, спољни сарадник Филозофског факултета у Ријеци и главни уредник часописа Нови Бехар