Преводи са, на и између језика земаља Југоисточне Европе

преводиоци/преводитељке

Штампа

Минева, Тодорка

.

mineva todorkaТодорка Минева рођена је 1962. године у Софији, где је студирала филозофију и француски језик. Од 1993. је главна уредница издавачке куће СОНМ. Превела је више од 60 књига у области хуманистичких наука, међу њима и дела Емануела Левинаса, Жан-Пол Сартра, Пола Рикера, као и белетристику (Шарла Пероа, Албера Камија, Натали Сарот, Жака Шесеа и друге).