Преводи са, на и између језика земаља Југоисточне Европе

преводиоци/преводитељке

Штампа

Ференц-Флац, Кристијан

.

ferencz flatz christianКристијан Ференц-Флац рођен је 1981. у Брашову у Румунији. Ради као истраживач у филозофској струци на Институту за истраживање хуманистичких наука на Универзитету у Букурешту и сарадник је Хумболт Фондације у Хусерловом архиву у Келну. Његова истраживачка тежишта обухватају феноменологију, филозофију историје, феноменологију филма и теорију слике. У његове новије ауторске публикације спадају: Sehen Als-ob. Ästhetik und Pragmatik in Husserls Bildlehre (2016) [Видети „као да“. Естетика и прагматика у Хусерловој науци о слици] , Incursiuni fenomenologice în noul film românesc (2015), а у издавачке публикације: Studia Phaenomenologica XVI: Film and Phenomenology (са Јулианом Ханихом, 2016). Превео је, између осталог, Хусерла, Хајдегера, Бењамина, Кракауера и Адорна.