Преводи са, на и између језика земаља Југоисточне Европе

аутори/ауторке

Штампа

Козелек, Рајнхарт

.

kosselek reinhartРајнхарт Козелек (1923-2006) убраја се у најпознатије немачке историчаре 20. века. Његов научни рад вишеструко овенчан наградама, наилази на велико уважавање широм света. У Немачкој спада у осниваче модерне друштвене историје. Након студија историје, филозофије, државног права и социологије у Хајделбергу и Бристолу, Рајнхарт Козелек је докторирао 1954. године радом под насловом Kritik und Krise. Eine Studie zur Pathogenese der bürgerlichen Welt [наслов превода на српски: Критика и криза: студија о патогенези грађанског света]. Након професура у Бохуму и Хајделбергу, од 1974. до емеритирања 1988, предавао је као професор теорије историје на Универзитету у Билефелду, чији је и сâм суоснивач.