Штампа

Kyra Kyralina

Истрати, Панаит .

489 istrati panaitС предговором добитника Нобелове награде за књижевност Ролана, дело Kyra Kyralinaје први пут објављено у Паризу и доживело велики успех и код критике и код читалачке публике. Данас се та књига, преведена на многе језике, убраја у ремек-дела европске књижевности.

Роман Kyra Kyralina [наслов превода на српскохрватски: Кира Киралина] Панаита Истратија објављена је на албанском језику (одломак) у преводу Копија Кичикуа под насловом Kira Kiralina код издавачке куће Shtëpia Botuese PAиз Приштине