Преводи са, на и између језика земаља Југоисточне Европе

аутори/ауторке

Штампа

Величковић, Ненад

.

velickovic nenadНенад Величковић рођен је 1962. године у Сарајеву. Тамо живи и данас као доцент на књижевности на сарајевском Универзитету, писац и публициста. Објављивао је романе и збирке прича, радио за многобројне часописе као уредник, сарадник или њихов покретач. Његови романи превођени су на немачки, италијански, мађарски, македонски, бугарски, енглески, пољски, словачки и словеначки језик. Ненад Величковић је уредник часописа „Школегијум“ (Сарајево) и „Текстура“ (Београд), покретач и уредник едиције „Лектира народу“ и колумниста за „Deutsche Welle“. Као сувласник књижевне радионице „Омнибус“ објавио је више од 20 књига.