Преводи са, на и између језика земаља Југоисточне Европе

преводиоци/преводитељке

Штампа

Хиска, Блерта

.

hyska blertaБлерта Хиска рођена је је 1980. године. Студирала је политичке науке на Универзитету у Тирани. Мастер политичке теорије апсолвирала је на Université Paris 8 in Saint-Denis. Данас ради као преводитељка и истраживачица на Албаској школи за јавну управу. Блерта Хиска преводи с француског на албански и обратно. У њене преводе убрајају се дела Патрика Лапејра, Вероник Овалде, Грегоара Делакура, Тедија Папаврамија и Бесе Мифтиу.