Преводи са, на и између језика земаља Југоисточне Европе

аутори/ауторке

Штампа

Мифтиу, Беса

.

myftiu bessaБеса Мифтиу, рођена у Тирани, студирала је књижевност и испрва радила као новинарка. Године 1992. сели се у Женеву где је предавала у области педагошких наука на тамошњем Универзитету. Беса Мифтиу објављује сценарије, лирику, прозу и преводе. За роман Confessions des lieux disparus добила је награду Prix Pittard de l’Andelyn.