Преводи са, на и између језика земаља Југоисточне Европе

преводиоци/преводитељке

Штампа

Махкота, Тина

.

mahkota tinaТина Махкота рођена је 1964. године у Љубљани и ради као слободна књижевна преводитељка. Студирала је упоредну књижевност и енглески. Да би се посветила превођењу књига и позоришних комада с пуном пажњом, године 2003. напушта место доценткиње на љубљанском Универзитету с пуним радним временом. Њена библиографија обухвата готово 300 уноса. У њене преводе убрајају се романи, есеји, песме, књижевност за децу и омладину бројних класичних и савремених аутора и ауторки са енглеског и немачког говорног подручја, као и готово 60 позоришних комада извођених у словеначким позориштима. Награђена је за преводе позоришних комада Closer [наслов превода на српски: Ближе] Патрика Марбера (2010) и Dubliners [наслов превода на српски: Даблинци] Џејмса Џојса (2013). За превод Bog Child [Дете из мочваре] Сиобан Дауд стављена је на почасну листу Међународног одбора за дечју и омладинску књижевност (IBBY) за 2016. годину.