Преводи са, на и између језика земаља Југоисточне Европе

преводиоци/преводитељке

Штампа

Хинцман, Силвија

hinzmann_silvija
Силвија Хинцман, рођена 1956. године у Чаковцу (Хрватска) живи од 1970. у Немачкој. Стекла је трговачко образовање, а након стручног усавршавања у вечерњој школи радила је у неколико привредних предузећа и јавној служби. 1980. године почела је, најпре почасно, да преводи и тумачи за социјалне институције и јавне установе. 1993. положила је државни испит на Унивезитету у Дармштату и почела да ради као самостална стручна преводитељка и тумач, као и књижевна преводитељка са хрватског, српског и босанског језика. Од 2003. године Силвија Хинцман пише, објавила је бројне кратке крими-приче и криминалистички роман Die Farbe des Himmels [Боја неба] (2005). Поред тога, коприређивач је неколико антологија. Превела је, између осталог, дела Живка Скрачића, Радослава Петковића, Сање Ловренчић и Марије Кнежевић.

(www.silvija-hinzmann.de )