Преводи са, на и између језика земаља Југоисточне Европе

преводиоци/преводитељке

Штампа

Кноп, Сета

.

knop setaСета Кноп рођена је 1960. године. Студирала је компаративну књижевност и социологију на Универзитету у Љубљани, затим је била лекторка у издавачкој кући, а од 2001. године директорка библиотеке Института за компаративну књижевност и теорију књижевности на Универзитету у Љубљани. Докторирала је 2010. са тезом о развоју мотива Фауста у европској књижевности. У својим научним публикацијама превасходно се бави естетиком и социологијом књижевности. Сета Кноп преводи са енглеског, немачког, српског и хрватског језика (данас живи у Загребу) и чланица је Друштва словеначких књижевних преводилаца. Међу бројним делима која је превела превасходно су заступљена дела из области социологије, историје, филозофије и студија културе (нпр. Теодор В. Адорно, Гизела Бок, Тери Иглтон, Ерик Хобсбаум, Рајнхард Зидер, Сузан Зонтаг, Ричард Пајпс, Данило Киш итд.).