Преводи са, на и између језика земаља Југоисточне Европе

аутори/ауторке

Штампа

Зимел, Георг

.

simmel georgГеорг Зимел, рођен 1858. године у Берлину, један је од најзначајнијих представника социологије XX века. Од 1876. до 1881. студирао је историју, етнопсихологију и филозофију у Берлину. Његова прва докторска дисертација Psychologisch-ethnologische Studien über die Anfänge der Musik [Психолошко-етнолошка истраживања о почецима музике] одбијена је због формалних грешака и „превише смелих“ теза. Као дисертација је ипак прихваћена Зимелова награђена расправа Darstellung und Beurteilungen von Kants verschiedenen Ansichten über das Wesen der Materie [Приказ и оцена различитих Кантових ставова о суштини материје]. Пошто је савладао и друге препреке, Зимел се 1885. хабилитовао из области филозофије и именован је за приватног доцента на Берлинском универзитету. Упркос свом великом академском успеху, Зимел је наилазио на антисемитски ресантиман. Министарство културе га је одбило када је 1898. први пут конкурисао за звање ванредног професора. Његово именовање за професора филозофије у Хајделбергу је пропало, упркос препорукама Макса Вебера и Еберхарда Готхајна, због антисемитске стручне процене берлинског историчара Дитриха Шефера, ангажованог у Паннемачкој лиги. Георг Зимел је умро 1918. године у Стразбуру.