Преводи са, на и између језика земаља Југоисточне Европе

преводиоци/преводитељке

Штампа

Карамелска, Теодора

karamelska teodoraТеодора Карамелска, рођенa 1975. године у Русеу (Бугарска), студирала је теорију културе и историју у Софији. Стекла је титулу доктора филозофије 2005. године. Била је на истраживачким боравцима на Универзитету Лудвиг Максимилијан у Минхену, на Универзитету Георг Аугуст у Гетингену, на Институту за европску историју у Мајнцу и у Центру за напредне студије у Софији. Од 2010. Теодора Карамелска предаје социологију на Новом бугарском универзитету. Такође је и чланица редакцијског одбора часописа „Социологически проблеми“ [Социолошки проблеми]. Тежиште њеног научног рада представља историја немачке социологије, социологија религије и биографска истраживања. У ауторе чија је дела превела са немачког на бугарски језик спадају: Зигмунд Фројд, Хуго фон Хофманстал, Ернст Трелч, Георг Зимел, Ханс-Георг Гадамер и Аксел Хонет.