Преводи са, на и између језика земаља Југоисточне Европе

преводиоци/преводитељке

Штампа

Евтимова, Драгана

.

evtimova draganaДрагана Евтимова, рођена 1984. године у Скопљу, студирала је македонску и словенску књижевност у Скопљу и словеначки језик и књижевност у Скопљу и Љубљани. Ради као списатељица и преводитељка и организује књижевне промоције и друге културне манифестације. Објавила је три књиге поезије, бројне рецензије, есеје и чланке, као и преводе са словеначког језика, међу којима и дела Душана Чатера, Алеша Чара, Наташе Крамбергер, Сузане Тратник, Полоне Главан и Уршке Кришељ Грубар. Њене песме објављене су у разним земљама региона.