Преводи са, на и између језика земаља Југоисточне Европе

Tasovac: Të kuptuarit vjen duke treguar interes

.

242 dwMinistri i Kulturës së Serbisë, Ivan Tasovac nënshkroi të martën (04.10.2014) në Berlin anëtarësimin në programin Traduki. Programit shqip të DW ai i sqaroi pozicionin serb ndaj shqiptarëve.

DW