Преводи са, на и између језика земаља Југоисточне Европе
Штампа

Agonia erosului şi alte eseuri

Хан, Бјунг-Чул.

328 han agoniaЕрос је у емпатијском смислу усмерен ка „другом“ који не може да се уклопи у режим јаства. Стога у паклу истоветности, на који савремено друштво све више личи, нема „еротског искуства“. Оно претпоставља трансценденцију, радикалну сингуларност другога. Данашњи терор иманенције, који све претвара у предмет потрошње, уништава еротску „жудњу“. Сократ као љубавник не зове се случајно „атопос“. Други, кога желим и који ме фасцинира није везан за место. Он се отима језику истоветности. Одлика савременог друштва, које све више постаје нарцисоидно, јесте нестанак „другог“ – фатално неприметан. Уморно друштво, у коме је човек исцрпљен од себе самог, у коме не може да се ослободи како би допро до „другога“, друштво је у ком нема ероса.

Књига Agonie des Eros und andere Essays [Агонија ероса и други есеји] Бјунг-Чула Хана објављена је на румунском језику (одломак) под насловом Agonia erosului şi alte eseuri, у преводу Виорике Нишков. Издавач: Хуманитас, Букурешт.