Преводи са, на и између језика земаља Југоисточне Европе

преводиоци/преводитељке

Штампа

Димитрова-Пурвин, Радка

.

dimitrova-purwin radkaРадка Димитрова-Пурвин, рођена 1954. године у Ловечу (Бугарска), похађала је немачку гимназију у родном граду и студирала германистику, смер судско тумачење и превођење на Универзитету у Софији. Од 1981. живи у Берлину и ради као овлашћени судски тумач и преводилац. На бугарски језик превела је романе Am Hang/На падини (2011) и Zündels Abgang [Цинделов одлазак] (2014) швајцарског аутора Маркуса Вернера.