Штампа

Митологија на съня

Урошевић, Влада.

263 urosevic mitologijaПреводилац Роман Кисиов изабрао је за ову књигу песме из две збирке песама македонског писца Владе Урошевића и илустровао их колажима, које је аутор сам направио. Готово програмски, на првом месту нашла се песма „Чудо“, која може да се посматра као резиме Урошевићеве поетике: „Јефтина чуда / три динара парче / човекоједци и бродоломници / облакодери / ишчезла острва / не дајем ни динар / довољно је / да зажмурим на једно око / да погледнам кроз прсте / да оборим главу / и открићу вам један свет / који је много чуднији / од свега што знате“.

Илустровани избор песама Митологија на съня [Митологија снова] Владе Урошевића објавила је издавачка кућа Ерго из Софије. Песме је изабрао и са македонског језика (одломак) превео Роман Кисиов.