Преводи са, на и између језика земаља Југоисточне Европе

преводиоци/преводитељке

Штампа

Савица, Тома

toma_savica
Тома Савица, рођен 1951. године у Србији, студирао је германистику у Београду и Берлину. 1999. хабилитирао је радом из области теорије превођења и естетике рецепције („Преводи првог дела Гетеовог 'Фауста' на српски језик. Анализа стиха“). Од 1994. до 1997. био је асистент за немачку књижевност на Одсеку за германистику Филозофског факултета у Новом Саду, од 1997. до 2005. сарадник у Министарству просвете Републике Србије, а од 2006. доцент немачке књижевности на Филолошком факултету Универзитета у Крагујевцу. Осим тога, од 2004. године био је директор Гетеовог друштва у Београду. Тома Савица умро је 2009. године. У његове најважније преводе спадају дела Вернера Хафтмана, Милана Ивановића, Бернхарда Рупрехта/Макса Хирмера, Волфганга Ешкера и Лотара Алтмана.